ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Διαθέτουμε πλήρες μικροβιολογικό εργαστήριο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα: Αιματολογικό - Βιοχημικό - Ορμονολογικό - Παρασιτολογικό - Διαγνωστική Κυτταρολογία - Βιοψίες - Καλλιέργειες.

Αναλαμβάνουμε όλων των ειδών εργαστηριακές εξετάσεις όπως γενική εξέταση αίματος και βιοχημικές εξετάσεις, διάγνωση ενδοκρινοπαθειών, εκτέλεση διαγνωστικών τεστ, ανάλυση ούρων, κοπρανολογικές εξετάσεις, κυτταρολογικά επιχρίσματα, διάγνωση μυκητιάσεων και λήψη ξεσμάτων